slide2
slide3
slide4


ปฏิทินเข้าศึกษาดูงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.

Google Calendar, Faculty of Engineering, CMU

สำหรับโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาที่ต้องการเข้ามาศึกษาดูงานในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถตรวจเช็คผ่านปฏิทินนี้ได้ และท่านสามารถจองโดยเลือกตามวันและเวลาที่ทางคณะฯได้กำหนดไว้เท่านั้น

2 ขั้นตอนง่าย ๆ ในการจองเข้าศึกษาดูงาน..

Quick Contact

0-539-44175

โยธา/สิ่งแวดล้อม/เหมืองแร่ฯ

ไฟฟ้า/คอมพิวเตอร์/บูรณาการ

เครื่องกล/อุตสาหการ/หุ่นยนต์

WELCOME TO

FACULTY OF ENGINEERING

CHIANG MAI UNIVERSITY

ยินดีต้อนรับน้องๆที่มีความสนใจเข้าศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ของเราครับ..

ความรู้สึกที่มาเยี่ยมบ้านช้างเหล็ก

ตัวแทนนักเรียน

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จ.เชียงใหม่

“ทางโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยต้องขอขอบคุณคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นอย่างสูงที่ให้การต้อนรับเราอย่างอบอุ่น และมอบความรู้ ความสนุกสนาน พวกเรามีความประทับใจมากครับ...”